Ateliér expo AIR s.r.o. tvorí od roku 1993 a spája:

expozície_Architektúru_Interiéry_Realizácie

so zabezpečením kompletných služieb pre klienta v oblasti projektovania, výstavby a výstavníctva.
(konzultácie, návrhy, štúdie, projekty, dozor, realizácia)
Ing.arch. Milan Rožník
FA SVŠT Bratislava - 1985
autorizácia 0121AA

Ing.arch. Lenka Rožníková
FA SVŠT Bratislava - 1988

Ing. Veronika Hluchanova
SVF STU Bratislava - 2011

Ing. Juraj Majersky
SVF STU Bratislava - 2014
f1 f3 f4